filmy

O mnie

Moje zdjęcie
Orzesze, Śląsk, Poland
Życie jest cudowną drogą,której piękna nie może przysłonić nawet największa klęska.Cudowność tej drogi wynika z tego,że krzyżuje się ona z innymi. Innymi drogami innych ludzi.Dlatego najpiękniejsze są te skrzyżowania...Jestem psychologiem ,stypendystką ZUS-u , ale nadal aktywną zawodowo.Kocham podróże,podczas których najbardziej fascynują mnie inni ludzie. Moja muzyczna fascynacja od zawsze -Ewa Demarczyk, Cesaria Evora, bez nich byłabym innym człowiekiem. Fotografuję kapliczki, gdziekolwiek jestem...święci, tradycja, splatana z przyrodą , to też moje widzenie świata. Nie martwię się czasem, albowiem - jak pisała Agnieszka Osiecka - młodość może nas jeszcze dopaść, jak katar kataryniarzy a mnie dopadła w dobrym momencie, dlatego wciąż mi się wydaje ,że jeszcze wszystko przede mną...

czwartek, 21 sierpnia 2014

Lwówek

Lwówek Śląski-jedno z najstarszych miast Dolnego Śląska.Kronikarze podają jako datę rozpoczęcia budowy książęcego zamku w Lwówku rok 1140.W roku 1209 książę Henryk I Brodaty nadał Lwówkowi prawo warzenia piwa i prawo mili(stosowany w średniowieczu przywilej handlowy, zgodnie z którym na terenie o szerokości jednej mili wokół miasta wszystkie znajdujące się tam targi, kramy, składy (np. sukna), jatki, piekarnie i karczmy musiały być własnością miasta).
Po kliknięciu w zdjęcie otworzy się w dużym formacie.
Zdjęć jak zwykle wiele, bo do detalistek nie należę, a wszystkie wydaje mi się , pokazują charakter tego urokliwego miasta.Warto tu zajrzeć , będąc na Dolnym Śląsku
klik

Baszta Bolesławiecka, widok od strony ratusza.
Wieża Bramy Bolesławieckiej, mniejsza od Lubańskiej, powstała w XIII wieku, przebudowana w wieku XVI.
ratusz, z 1522 r. - początku XVI wieku, 
1545 r., 1905 r


 

stylizowana rybka(fontanna z lwem)
 

                                         Południowo - zachodnia część rynku nazwana Placem Wolności. Stoi tu fontanna z figurką lwa trzymającego tarczę herbową pochodzącą  z 1711 roku. Na przełomie XX i XXI wieku cenną, oryginalną figurkę lwa zdemontowano i poddano renowacji. Figurka znajduje się teraz w placówce historyczno-muzealnej w Lwówku Śląskim. Oryginał zastąpiono kopią, która wykonał miejscowy rzeźbiarz.

 
Plac Wolności
Obelisk poświęcony pobytowi Napoleona Bonaparte we Lwówku  w dniach 21-23.08.1813r.

malownicza uliczka Szkolna z łukami oporowymi
Brama Lubańska z XIII/XIV wieku wzniesiona w miejsce drewnianej z 1197 r.W 1616 r przybramna baszta zawaliła się , odbudowano ją jednak dość szybko, lecz nie na długo, bowiem w 1752 r.spaliła się Po 32 latach odbudowano ponownie i przykryto barokowym hełmem.Do dzisiaj zachowała się tylko Wieża Lubańska .W czasie II wojny światowej w wieży trzymano część księgozbioru wrocławskiej biblioteki

 .
 


Znajdują się tu najpiękniejsze na Śląsku mury miejskie

Pod dachem , w razie deszczu spokojnie wyschnie praniedawny kościół rycerzy joannitów
fasada, z najstarszym na Śląsku, wczesnogotyckim portalem z czerwonego piaskowca
 
 
 
Późnogotycka kaplica św. Krzyża zbudowana z kamienia w 1496 roku na czas przebudowy kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
Początkowo pod wezwaniem św. Szczepana i św. Wawrzyńca.

(dawna komandoria joannitów)
przy ul.Kościelnej

Barokowa komandoria joannitów  została zbudowana 1728 r. przez miejscowego komtura zakonu, hr. Jana Józefa von Götzen na miejscu poprzedniej, renesansowej komandorii. Świadczy o tym piękny barokowy portal z kartuszem herbowym
z 1728 r. W rynku trzy najstarsze kamieniczki.Pięknie odnowiony budynek ław chlebowych i obuwniczych z wykutymi w kamieniu godłami cechowymi piekarzy lwóweckich z 1494 roku oraz portalem renesansowym z emblematem szewców z 1544 roku.  Mieści się tu teraz  apteka, a w przylegającym doń budynku  z wykuszem jest tzw Agatowa Kamieniczka z XV w.Corocznie, w połowie lipca, w mieście odbywa się Lwóweckie Lato Agatowe. 


herb przy ratuszu


kościół i klasztor franciszkanów 

Wieża dawnego kościoła ewangelickiego
Murowany kościół, wielki rozmiarami, ale skromny w skali wartości artystycznych.Ciężka  bryła z dachem pokrytym łupkiem
 
Fontanna sukienników wykonana z piaskowca
 stoi przy wschodniej częsci rynku. 

Wcześniej była tu studnia miejska,z której wodę czerpali miejscy kramarze , a w XVIII wieku przerobiono ją na fontannę. Przebudowy dokonał niemiecki architekt Paul Schulz z Wrocławia.
 W dwudziestoleciu międzywojennym w fontannie umieszczono pomnik Sukienników, stąd  nazwa fontanny.

W trakcie działań wojennych w 1945 r. znaczna część pierwotnej zabudowy miejskiej uległa zniszczeniu. W miejsce zburzonych budynków wzniesiono w latach 60. i 70. XX w. charakterystyczne bryłowate, kilkupiętrowe budynki mieszkalne.