filmy

O mnie

Moje zdjęcie
Orzesze, Śląsk, Poland
Życie jest cudowną drogą,której piękna nie może przysłonić nawet największa klęska.Cudowność tej drogi wynika z tego,że krzyżuje się ona z innymi. Innymi drogami innych ludzi.Dlatego najpiękniejsze są te skrzyżowania...Jestem psychologiem ,stypendystką ZUS-u , ale nadal aktywną zawodowo.Kocham podróże,podczas których najbardziej fascynują mnie inni ludzie. Moja muzyczna fascynacja od zawsze -Ewa Demarczyk, Cesaria Evora, bez nich byłabym innym człowiekiem. Fotografuję kapliczki, gdziekolwiek jestem...święci, tradycja, splatana z przyrodą , to też moje widzenie świata. Nie martwię się czasem, albowiem - jak pisała Agnieszka Osiecka - młodość może nas jeszcze dopaść, jak katar kataryniarzy a mnie dopadła w dobrym momencie, dlatego wciąż mi się wydaje ,że jeszcze wszystko przede mną...

niedziela, 8 listopada 2015

kapliczki i krzyże przydrożne w Suszcu

Suszec to  wieś gminna w powiecie pszczyńskim, położona przy szosie i linii kolejowej Żory – Pszczyna.
Nazwa Suszec pojawia się w wykazie polskich nazw miejscowości tylko jeden raz. Pochodzi od słowa ,suchy’, gdyż około 300 lat temu okoliczne tereny były bagnami i mokradłami, a tylko wieś Suszec była nadającym się miejscem do życia i pracy ludzi

Pan Alojzy Kuś, wieloletni sołtys Suszca zaprezentował mieszkańcom gminy swoją książkę " Świadectwa wiary i pamięci ,która to bogato ilustrowana publikacja zawiera dokładne opisy historii i wyglądu 57 krzyży, kapliczek, grot i pomników sołectwa Suszec.W samym Suszcu jest ich  ponad 50.Książka pana Kusia została wydana przez Urząd Gminy w 600 egzemplarzach. W 2007 r.można ją było kupić w bibliotece. Kosztuje 15 zł.Nam niestety udało się sfotografować zaledwie kilka przydrożnych krzyży..Byłyśmy tu tylko przejazdem.Pierwszym obiektem, który wpadł do aparatu, była kapliczka u pani Magdaleny Kocima
Znajduje się ona na Starym Suszcu przy ul. Poprzecznej 13. Stoi na betonowym fundamencie, a jej dalsza część wykonana jest z cegły klinkierowej. Stolarz Józef Bienioszek utworzył drewnianą obudowę oszkloną z trzech stron. Z przodu jest zamykana, a jej dwuspadowy daszek pokrywa gont. W jej środku znajduje się figura Serca Pana Jezusa. Kapliczkę ufundowała pani Magdalena Kocima w 2004 roku. Przy betonowym fundamencie widzimy kolorowe kwiatki, które pięknie przyozdabiają kapliczkę.
Tekst oparty na podstawie: Alojzy Kuś "Świadectwa wiary i pamięci"
                                    
skrzyżowanie ulicy Poprzecznej 3 ze Zgońską 
Kapliczka u pani Anny Martauz
Stoi na betonowym fundamencie. Czworoboczna kapliczka jest wybudowana z cegły klinkierowej. Z przodu znajduje się większa wnęka, w której umieszczona jest Matka Boska Częstochowska. Została przekazana przez ks. proboszcza Jerzego Kolona, przy poświęceniu kapliczki w dniu 11 lipca 2004r. Po bokach znajdują się dwie wnęki. W jednej z nich jest figura św. Rodziny, a w drugiej figurka anioła.Pani Anna Martauz jest fundatorem tej kapliczki oraz jest odpowiedzialna za jej opiekę.
Tekst oparty na podstawie: "Świadectwa wiary i pamięci" Alojzy Kuś
.
Krzyż na skrzyżowaniu ulic Zgońskiej i Królówki
Od zawsze był drewniany otoczony płotkiem. Został ufundowany przez poprzednie pokolenia rodziny Pawełków. Niestety brak informacji na temat tego, kiedy powstał krzyż, ale według legendy było to na pamiątkę uczczenia poległych tam żołnierzy wojsk obcych. Prawdopodobnie byli to żołnierze z wojny trzydziestoletniej (1618-1648). W 2002 roku zlikwidowano stary krzyż i państwo Ryszard i Róża Pawełek postawili na jego miejsce metalowy krzyż z metalowym ogrodzeniem.
Tekst oparty na podstawie: Alojzy Kuś "Świadectwa wiary i pamięci"

Poniżej
                            Krzyż - Boża Męka z 1917 r.przy ulicy Dolnej 84
wiadomości o krzyżu ze strony pana Jacka Kuczowica
Postument: Postument składa się z zasadniczej, szerokiej części środkowej i dostawionych po bokach dwóch kolumienek. Całość na rzucie litery T. Podstawa ustawiona na szerszym stopniu. Przed nim postawiono wtórnie tablicę fundacyjną:Fundator Jan i Maria Zielonka 1917. Na podstawie prostokątna płycina z tablicą inskrypcyjną: Któryś za nas był ukrzyżowany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. Uprasza się przechodzących o pobożny Ojcze nasz i Zdrowaś Marya. Cokół oddzielony od podstawy płytą o esowatym profilu (sima bazy). Cokół zajęty przez wnękę o podwójnym profilu – wewnętrznym trójlistnym i zewnętrznym ostrołukowym. Narożniki nad wnęką zdobione motywami roślinnymi. Kolumienki po bokach przyjmują formy głównej części postumentu, ale pod gzymsem mają dodatkowy pas. Cokół zwieńczony gzymsem w formie daszka o wklęsłych połaciach.

Figury: Figura Matki Bożej (płaskorzeźba) stoi we wnęce na płaskim stopniu. Maria spogląda w dal, z rękami złożonymi na boku. Pozostałe postacie ustawiono na gzymsach bocznych kolumienek. Z lewej strony krzyża modlący się św. Jan Ewangelista. Po prawej Maria Magdalena z pochyloną głową i rękami skrzyżowanymi na piersiach. U jej stóp naczynie, być może na krew Chrystusa.

Krzyż: Krzyż ustawiono na dodatkowym elemencie w formie ośmiobocznego słupa. Słup jest podkreślony wąską listwą i zwieńczony daszkowym gzymsem podciętym wklęsłym profilem. Na trzech przednich ściankach słup ozdobiony jest wizerunkiem płonących świec. Stopka krzyża rozbudowana. Składa się z dwóch ośmiobocznych, schodkowo ułożonych płytek i dolnej, niefazowanej części krzyża. Belki krzyża silnie fazowane, przyjmują przekrój ośmioboczny z wydatnymi ostrogami. Zakończenie belek ostrosłupowe. Metalowa figura Chrystusa mała, z lekko zgiętymi palcami dłoni. Kartusz INRI w układzie poziomym, falowany.

Otoczenie: Krzyż stoi na trawniku przy ogrodzeniu posesji. Otoczenie krzyża wyłożone płytkami ceramicznymi. Krzyż otoczony ozdobnym, metalowym ogrodzeniem.Dodam tylko, że krzyż bardzo zadbany.

Jak wyjaśnia pan Franciszek Błażyca, krzyż został ufundowany przez jego dziadków Jana i Marię Zielonka w 1917 roku w zamian za spadek dla dwóch synów Jakuba i Jana, którzy nie powrócili z I wojny światowej. Początkowo krzyż był utrzymywany przez państwo Franciszkę i i Antoniego Waleczek. Po ich śmierci opiekę nad krzyżem przejęli i sprawują ją do dnia dnia dzisiejszego pani Aniela Janik, pan Czesław Waleczek oraz pan Konrad Waleczek.
(Tekst oparty na podstawie: "Świadectwa wiary i pamięci" Alojzy Kuś).Przy ulicy Szkolnej (skrzyżowanie z ulicą Dolną )Boża Męka z 1840 r.
Krzyż stoi na trawniku przy nowym rondzie, w cieniu dwóch starych lip. 
Otoczony jest metalowym płotkiem. 
Podstawa jednoelementowa, trapezowa. Na jej froncie wyryta inskrypcja:
Wy wszyscy
 którzi tą drogą krziża idziecie
 przypatrzcie się j
eżeli jest Boleść 
jak Boleść moja
 Roku 1840
 upraszam ojeden pacierz za dusze zmarłych.


                 przy ulicy Powstańców Śląskich 5 kapliczka u pani Marii Polczyk
Stoi na słupie betonowym, w metalowej obudowie, a w jej środku mieści się obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej.Okoliczności powstania kapliczki nie są nam znane. Wiemy tylko, że wcześniej drewniana kapliczka wisiała na rosnącym tam drzewie. Ufundowana była przez dziadków Katarzynę i Jakuba Łata. Po jej zniszczeniu rodzice Maria i Franciszek Łata postawili ją w takiej formie jak obecnie. Aktualnie jej opiekunem jest pani Maria Polczyk.
(Tekst oparty na podstawie: "Świadectwa wiary i pamięci" Alojzy Kuś)

                                          przy tej samej ulicy
              kapliczka drewniana podwójna z figurami Jezusa i Matki Boskiej

przy ulicy św.Jana 92  kaplica domkowa u pana Rafała Witosza.Prawdopodobnie została wybudowana pod koniec XIX w.

.
.
 ulica św.Jana 53 Kościół p.w.św.Stanisława Biskupa i Męczennika
Pierwsza wzmianka i parafii suszeckiej pochodzi z 1326 r., a dotyczyła świadczeń na rzecz Stolicy Apostolskiej, tzw. świętopietrza.

 Przed budynkiem plebani piękny krzyż z 1867 r.z figurami świętych..

Przy kościele figury świętych 
. 


.
                                                       krzyż misyjny
                       Poniżej,przy ulicy Szkolnej 103, tuż przy kościele
 kolejna Boża Męka w otoczeniu cyprysów wieku naparkingu przed kościołem.
Krzyż ten powstał w 1866 roku. U góry widzimy postać Pana Jezusa, a poniżej Matkę Boską Bolesną. Krzyż posiada betonowy fundament, obłożony płytkami. Wykonany jest z kamienia, tynk - polichromia klejona. Fundator nieznany. Na początku krzyż stał przed bramą wejściową kościoła od strony południowej. Z inicjatywy byłego proboszcza ks. Mieczysława Jesionka przeniesiono go w obecne miejsce, ponieważ w 1950-1960 krzyż uszkodziły spłoszone konie z wozem.
Tekst oparty na podstawie: "Świadectwa wiary i pamięci", Alojzy Kuś

.

Przy ulicy Szolnej na prywatnej posesji drewniana figura ze św.Franciszkiem


Kapliczka u państwa Joanny i Mirosława Czech 
u zbiegu ulic św. Jana i ks. kanonika Mieczysława Jesionka. Postawiona jest na drewnianym słupie, przymocowanym do fundamentu metalowo-betonowego. Obudowa została wykonana z drewna z dwuspadowym daszkiem i krzyżem u góry. Z przodu i po bokach drzwiczki są z zamykaną szybą. Wewnątrz kapliczki znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, a jej poświęcenie nastąpiło 31 maja 2007 r.
Tekst oparty na podstawie: Alojzy Kuś "Świadectwa wiary i pamięci"
Ulica św.Jana zgodnie z nazwą obfituje w świętych.
Kapliczka wnękowa z współczesną  figurką Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia ,Pośredniczki Łask u państwa Wilczek (pod nr 46).


Tuż obok Figura św. Jana Nepomucena z XIX w.
wiadomości ze strony pana Jacka Kuczowica

Figura: Na postumencie duża figura św. Jana Nepomucena. Święty stoi wyprostowany, z lekko pochyloną głową, w standardowym stroju. Jan trzyma w obu rękach krucyfiks, w prawej dodatkowo palmę. Święty nie ma aureoli gwiazd, za to nad głową ma okrągły, blaszany baldachim.
Postument: Podstawa jednoczęściowa, sześcienna, na stopce. Na niej płyta z esowatym profilem. Cokół wysoki z płaskorzeźbionym kielichem z hostią na froncie. Powyżej ozdobny, metalowy uchwyt na lampkę. Cokół zwieńczony gzymsem o szerokich, ale niezbyt głębokich wygięciach. Gzyms od dołu delikatnie profilowany.
Otoczenie: Kolumna stoi na skraju parkingu, ogrodzona metalowym płotkiem. Dawniej figura stała w otoczeniu kasztanowców.

.
                Domkowa z cegły pod numerem 38, oczywiście przy ulicy św.Jana
na posesji państwa Świerkotów. Jest czworoboczna, z cegły, zamykana drzwiami, dachu dwuspadowego i pokryta dachówką. U góry znajduję się krzyż. Kapliczką zajmuję się Maria Dobrowolska.

Przy ulicy Wyzwolenia w Suszcu, łączącej Suszec z Kryrami, po prawej stronie, na terenie małego skwerku, w otoczeniu drzew stoi mająca ponad 200 lat kapliczka poświęcona św. Annie. Jest to budowla murowana, otynkowana, pomalowana na kolor biały. Przekryta jest dachem dwupołaciowym pokrytym dachówką ceramiczną typu karpiówka. 
Na kalenicy osadzono małą wieżyczkę na sygnaturkę, zwieńczoną daszkiem wieżowym osadzonym na szczebelkach. Otwór drzwiowy w elewacji frontowej zwieńczony jest nadprożem odcinkowym. W samym otworze osadzone są jednoskrzydłowe, drewniane drzwi z kutymi zawiasami .
Po bokach kapliczka posiada lekkie oszkarpowania, podobne do tych z kapliczki w Tarnowskich Górach-Bobrownikach Śląskich. 
Ściankę szczytową okala gzyms, który nad otworem drzwiowym jest “przerwany”, a w to miejsce zawieszono drewniany krzyż. W elewacjach bocznych wykonano po jednym okienku ozdobionym witrażem, a otwór okienny zamknięto ozdobną kratą. 
 W 1843 roku wnętrze kapliczki zostało ogołocone z wewnętrznego wyposażenia i tym samym kapliczka została zapomniana, być może też z powodu wybudowania w niedalekiej odległości większej kaplicy (dziś kościół w Kryrach).
Wewnątrz kapliczki znajduje się ołtarzyk i obraz z XIX wieku, malowany na płótnie, przypuszczalnie z wizerunkiem św. Anny lub św. Anny nauczającej Marię.

 W 2004 roku, kapliczka obchodziła 200 lat istnienia, w związku z tym
(no i pewnym zaniedbaniem przez przynajmniej 150 lat “małej budowli” sakralnej), postanowiono na jubileusz ją wyremontować. Wówczas został podwyższony dach, na którym osadzono wieżyczkę na sygnaturkę z inskrypcją św. Anny.
zdjęcia własne i mojej wnuczki Pauliny Iwanowskiej.

wiadomości o obiektach-Alojzy Kuś "Świadectwa wiary i pamięci",
któremu składam serdeczne podziękowania.
Dziękuję również panu Jackowi  Kuczowicowi ,
za ciekawe wiadomości o kapliczkach .5 komentarzy:

 1. Jaka różnorodność kapliczek, każda jest inna. :) Pozdrawiam serdecznie

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Inka, bardzo dziękuję , że zaglądasz , również bardzo Cię serdecznie pozdrawiam :)

   Usuń
 2. Nasz kraj usiany jest takim ślicznymi kapliczkami. Wspaniały pomysł, aby pokazać je na blogu.
  Pozdrawiam:)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Beata, połaskotałaś moje ego :) jak miło czyta się takie wpisy, dziękuję .

   Usuń
 3. Bardzo lubię kapliczki, mają niepowtarzalną moc i często są bardzo piękne. Najbardziej lubię te ceglaste.
  Mnóstwo ciekawych informacji. Pozdrawiam :)

  OdpowiedzUsuń

Dziękuję za odwiedzenie mojego bloga. Będzie mi miło przeczytać Twoją opinię w temacie publikowanego postu.. Możesz to zrobić jako osoba zalogowana lub wybierając z rozwijanej listy opcję ANONIMOWY